Individuele rookstopbegeleiding

De individuele rookstopbegeleiding start met een intakegesprek (45′-60′).
We maken het individuele rookprofiel op. We bespreken de levensstijl, het medicatiegebruik en eerdere rookstoppogingen. We voeren een CO-meting uit. We bespreken de verwachtingen tegenover hulpmiddelen. Verder komt de evolutie van tabaksafhankelijkheid aan bod,  ‘passief roken’ en ‘steun uit de omgeving bij rookstop’ aan bod. We bespreken de lichamelijke en de psychologische afhankelijkheid.

Tijdens de eerstvolgende gesprekken (30′) werken we aan de bereidheid tot stoppen met roken, het zelfvertrouwen en de motivatie. De motiverende gespreksvoering (Rollnick & Miller) staat hierbij centraal.
We bespreken de ontwenningsverschijnselen en het gebruik van NST (nicotinesubstitutietherapie) en/of medicatie en de terugbetalingsmogelijkheden.
De rookstopdatum wordt in overleg vastgelegd en de avond voor de rookstop wordt grondig voorbereid.
We bekijken mogelijke contacten met ‘buddy’s’. Verder bespreken we het belang van ‘not a single puff’ versus rookreductie, individuele hoogrisicosituaties en zelfcontroletechnieken.

Onmiddellijk na de stopdatum volgt een gesprek om de situatie te evalueren en een CO-meting uit te voeren. We bespreken de ontwenningsverschijnselen en het gebruik van de hulpmiddelen.

Aanvankelijk om de maand en daarna om de 3 tot 6 maanden volgt er een opvolggesprek (15′-30′).
 We voeren een CO-meting uit. We bespreken de ‘craving’ en bekijken de aankomende hoogrisicosituaties. We overlopen de zelfcontroletechnieken en de copingvaardigheden in het kader van hervalpreventie.
Ook het gesprek in geval van herval wordt niet uit de weg gegaan. We bekijken hoe de ‘draad terug op te nemen’ , straffen en beloningsmogelijkheden.
Verder komt de individuele levensstijl aan bod.