Individuele rookstopbegeleiding

De individuele rookstopbegeleiding start met een intakegesprek (45′-60′).
We maken het individuele rookprofiel op. We bespreken de levensstijl, het medicatiegebruik en eerdere rookstoppogingen. We voeren eventueel een CO-meting uit. We bespreken de verwachtingen tegenover (farmacologische) hulpmiddelen. Verder komt de evolutie van tabaksafhankelijkheid aan bod,  ‘passief roken’ en ‘steun uit de omgeving bij rookstop’ aan bod. We bespreken de lichamelijke en de psychologische afhankelijkheid.

Tijdens de eerstvolgende gesprekken (30′) werken we aan de bereidheid tot stoppen met roken, het zelfvertrouwen en de motivatie. We bespreken de ontwenningsverschijnselen en het gebruik van nicotinesubstitutietherapie en/of medicatie en de terugbetalingsmogelijkheden. De rookstopdatum wordt in overleg vastgelegd en de avond voor de rookstop wordt grondig voorbereid. We bekijken mogelijke contacten met ‘buddy’s’. Verder bespreken we het belang van ‘not a single puff’ versus rookreductie, individuele hoogrisicosituaties en zelfcontroletechnieken.

Na de stopdatum volgen de opvolggesprekken (15′ – 30′):
De motiverende gespreksvoering (Rollnick & Miller) staat hierbij centraal om de vooruitgang te bespreken en we voeren eventueel een CO-meting uit. We evalueren de ontwenningsverschijnselen en de farmacologische hulpmiddelen. We bespreken de ‘craving’, zelfcontroletechnieken en de copingvaardigheden bij hoogrisicosituaties.
We hebben het over eventueel herval, over de ‘draad terug opnemen’ en hervalpreventie, straffen en beloningsmogelijkheden. We evalueren de individuele levensstijl en de aanpak van eventuele gewichtsveranderingen.