Nieuws

Werelddag zonder tabak 31-05-2020

Voor de “World No Tobacco Day” op 31 mei 2020 kiest de WHO (World Health Organization) er resoluut voor om de jeugd centraal te zetten. De WHO is van mening dat de wereld zich geen nieuwe generatie kan permitteren die doordrongen is van de leugens van de tabaksindustrie.

Deze laatste veroorlooft zich de vrijheid van keuze te promoten uit eigen winstbejag en zonder rekenschap te geven dat elk jaar miljoenen mensen dit bekopen met hun eigen leven. Het is belangrijk dat de jeugd samen opstaat tegen “Big Tobacco” en weigert om hun produkten te gebruiken.

Reeds 10-tallen jaren gebruikt de tabaksindustrie strategieën en taktieken om de jeugd te belagen met hun tabaks- en nicotineproducten. Een nieuwe generatie tabaksgebruikers moet de miljoenen doden die elk jaar verdwijnen, als gevolg van hun tabaksgebruik, vervangen. Het arsenaal aan manipulatieve technieken van de tabaksindustrie is uitgebreid. Zo maakt men bewust gebruik van smaken die aantrekkelijk zijn voor jongeren. Daarnaast gebruikt men termen als “minder schadelijk” en “proper alternatief” om hun waren aan te prijzen. Ook de sluikreclame van tabaksproducten tijdens het bekijken van een film of een TV-show zijn gebruikelijke en veel voorkomende marketingstrategieën.

We willen niet dat jongeren starten met een e-sigaret omdat de stap naar roken gemakkelijker wordt. In de gezondheidsenquëte 2018 van Sciensano lezen we dat 1 op de 2 rokers vroegtijdig sterft aan de gevolgen van rookgedrag en gemiddeld 8 tot 14 jaar verliest van zijn of haar leven. Verder lezen we in dezelfde gezondheidsenquête dat 33,5 % van de dampers in de leeftijdscategorie van 15 tot 24 jaar voorheen niet rookte. En ook deze nieuwere variant van roken kan schade opleveren voor de gezondheid.

Gelukkig zien we in de Nanny State Index van 2019 dat België inzake het beleid rond de e-sigaret er 6 plaatsen op vooruit gaat ten opzichte van de rangschikking in 2017 maar niettemin bevindt België zich nog steeds in de oranje zone en moet er verder gegaan worden op de ingeslagen weg. “JOIN THE FIGHT TO BECOME A TOBACCO-FREE GENERATION”

Je houd misschien ook van..