Nieuws

Wereld COPD dag 17/11/2021

Chronisch obstructief longlijden (COPD) is een te vermijden en behandelbare ziekte die leidt tot kortademigheid, slijmproduktie en hoesten. Momenteel zijn er 300 miljoen mensen met COPD wereldwijd en is COPD – volgens de WHO – de 3° belangrijkste oorzaak van overlijden in de wereld.
Blootstelling aan tabaksrook en andere toxische stoffen en gassen vormen de hoofdoorzaak tot COPD.
Het thema van 2021 “gezonde longen, nooit zo belangrijk als nu” benadrukt dat COPD niet weg is, zelfs tijdens COVID. COPD blijft een van de belangrijkste redenen tot overlijden wereldwijd.
Zorg voor een goede longgezondheid door actief te blijven, in contact te blijven met hulpverleners, blootstelling te mijden, goede voeding te verkiezen en medicatie correct te gebruiken. Wereldwijd wordt er gestreden tegen COPD door middel van rookstopbegeleiding, luchtverontreiniging te bestrijden en nadelige factoren tijdens de kindertijd te bekijken.
Omdat er geen genezing is voor COPD, moet de focus gelegd worden op het verbeteren van de levenskwaliteit. Op tijd erbij is kwaliteit erbij. Want hoe eerder een diagnose is, hoe eerder een behandeling kan starten.
Maar het is lastig om COPD-klachten te herkennen omdat het proces geleidelijk aan verloopt en daardoor ongemerkt. Mensen herkennen daardoor klachten niet als dusdanig. Wie heeft al niet eens een hoestje of is al niet eens kortademig? Ben je benauwd in rust of bij een matig intensieve inspanning? Wordt je benauwdheid als maar erger? Het is mogelijk dat er meer aan de hand is. Het is goed om je klachten te bespreken met je huisarts. Vroegopsporing van COPD kan veel gezondheidswinst opleveren. Het ziekteverloop van COPD kan gunstig beïnvloed worden door te stoppen met roken, in te zetten op voldoende beweging en dergelijke meer. Zo kan je kiezen voor een lagere ziektelast en een hogere levenskwaliteit.

Je houd misschien ook van..