Nieuws

World No Tobacco Day 2022

‘Bescherm de omgeving’. Naar aanleiding van World No Tobacco Day 2022 geeft de WHO een bijkomende reden om te stoppen met roken. Tabak doodt jaarlijks meer dan 8 miljoen mensen én is een bedreiging voor onze omgeving. Tabak is niet enkel schadelijk voor de gezondheid van de mens maar ook voor de gezondheid van onze planeet.

In het rapport ‘Tabak, vergif voor onze planeet‘ maakt de WHO een stand van zaken op. De milieuvoetafdruk van de hele sector wordt bekeken, van de teelt van tabaksplanten tot de vervaardiging van tabaksprodukten, consumptie en afval.

Jaarlijks worden naar schatting 6.000.000.000.000 sigaretten geproduceerd. Dit gaat gepaard met een jaarlijkse bijdrage aan broeikasgassen van 84 miljoen ton koolstofdioxide. Dit is 0,2 % van de mondiale uitstoot. Hierdoor draagt de tabaksindustrie bij tot de klimaatverandering, het verminderen van de klimaatbestendigheid, het verspillen van bronnen en het beschadigen van ecosystemen, aldus het rapport.

Voor de tabaksteelt worden jaarlijks 3,5 miljoen hectare grond vernietigd. Het betreft niet enkel ontbossing, het gaat eveneens over bodemaantasting en het verlies van de mogelijkheid om andere gewassen te telen die meer oogst kunnen opleveren voor eenzelfde stuk grond. Verder verbruikt de tabaksindustrie elk jaar 22 miljard ton water en 19 miljoen ton pesticiden. De tabaksindustrie legt onnodig druk op onze planeet, op schaarse bronnen en op fragiele ecosystemen. Met elke sigaret die men rookt, verbrandt men letterlijk grondstoffen die schaars zijn en waar het verder bestaan van de planeet van afhangt. De omgevingsschade gebeurt bovendien in landen die moeite hebben om dit op te vangen terwijl de winsten gaan naar de tabaksbedrijven die gevestigd zijn in landen met een hoger inkomen. Daar 90 % van de tabaksproduktie gebeurt in ontwikkelingslanden, heeft tabak een enorme ongelijke socio-economische impact. De lokale boer ziet tabak als handelswaar dat economische groei met zich kan meebrengen maar de korte termijn winsten worden teniet gedaan door de lange termijn gevolgen van toegenomen voedselonzekerheid, schulden, ziekte, armoede en wijdverspreide omgevingsschade in landen met lage en middelmatige inkomens.

Ondertussen zet de tabaksindustrie in op het ‘greenwashen’ van hun milieuschade. Het rookgordijn dat daarmee wordt opgetrokken is dankzij een tekort aan objectieve data, tekortkomende wetgeving locaal maar ook internationaal.

Regeringen en politici zouden tabaksboeren moeten helpen om over te schakelen naar het telen van duurzame alternatieven om in hun levensonderhoud te voorzien én strengere maatregelen installeren voor de tabaksteelt.

Stop met roken voor je eigen gezondheid maar ook voor de gezondheid van onze planeet. Tabaksrook draagt bij tot de luchtvervuiling. Tabaksprodukten zijn het meest weggegooide afval op aarde en bevatten meer dan 7000 chemische verbindingen die, eenmaal weggegooid, terechtkomen in het milieu. Verder is de bijdrage van tabaksprodukten (sigaretten en electronische sigaretten) aan de wereldwijde plasticvervuiling aanzienlijk.

Wees behoedzaam voor de pogingen van de tabaksindustrie tot ‘greenwashen’ van hun tabaksprodukten via donaties aan duurzame initiatieven en verwijzingen naar ‘standaarden’, die ze vaak zelf hebben opgemaakt. De tabaksindustrie maakt voordurend enorme winsten met haar activiteiten terwijl de omgeving wordt aangetast. De tabaksindustrie moet verantwoordelijk gesteld worden voor deze schade aan de planeet en financieel bijdragen om deze verliezen te ‘herstellen’.

Je houd misschien ook van..