Tijdens het intakegesprek bespreken we het individuele rookprofiel en de rookomstandigheden, de evolutie van het rookgedrag en de pakjaren. Ook eerdere rookstoppogingen en de lichamelijke en psychologische afhankelijkheid komen aan bod.  We bespreken de motivatie voor de huidige wens tot rookstop en we gaan enerzijds dieper in op de rookgewoontes en anderzijds op de triggers die aanzetten tot roken.

Tijdens de volgende gesprekken werken we verder aan het zelfvertrouwen om de rookstop effectief te realiseren.  We bespreken de verdere ondersteuning zowel gedragsmatig als medicamenteus om zo tot een individeel stopplan te komen.
Informatie over tabak en nicotineverslaving, evenals de gezondheidsgerelateerde aspecten van roken komen aan bod wanneer ze relevant blijken tijdens de rookstopbegeleiding.

Na de voorbereidingsfase komt het moment van actie, de eigenlijke rookstop. Tijdens de beginfase van de rookstop volgen we de situatie van kortbij op. We bespreken de ontwenningsverschijnselen en voeren een CO-meting uit. We bespreken de hoogrisicosituaties en kijken hoe er omgegaan kan worden met deze moeilijke momenten.
Tijdens het verdere verloop van de rookstopbegeleiding is de terugvalpreventie van cruciaal belang.

Het traject (voorbereidingsfase – eigenlijke rookstop – opvolgingsfase en hervalpreventie) omvat doorgaans 5 tot 7 gesprekken verspreid over meerdere maanden.  Idealiter gebeurt de opvolging tot 12 maanden na de stopdatum.  Het individuele begeleidingstraject is evenwel ‘op maat’ wat betekent dat het aantal gesprekken en de spreiding van de gesprekken kunnen variëren.

Klik hier voor nuttige links