Overheidssteun

Als inwoner van het Vlaams Gewest kan je jaarlijks gebruik maken van een financiële tussenkomst door de Vlaamse Overheid voor een totaal van 4 uren individuele rookstopbegeleiding.  Concreet betekent dit dat je voor de eerste 16 kwartieren 7,5 euro/15′ betaalt of bij verhoogde tegemoetkoming 1 euro/15′. Om gebruik te maken van deze 3° betalersregel breng je je rijksregisternummer mee naar het intakegesprek zodat de rookstopbegeleiding geregistreerd kan worden via het kadaster door de erkende tabakoloog.  Meer uitleg over het Vlaamse terugbetalingssysteem voor rookstopbegeleiding vind je hier.   Zonder overheidssteun bedraagt het tarief bij een erkend tabakoloog 60 euro/uur of 15 euro /15′.  Voor elk nieuw kalenderjaar kan je gebruik maken van deze overheidssteun van de Vlaamse Overheid voor 4 uren begeleiding.

Voor elke inwoner van het Waals Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt er een terugbetaling voorzien voor 8 sessies verspreid over 2 jaren.
Je bijdrage bij de tabakoloog voor individuele rookstopbegeleiding bedraagt 45 euro voor het intakegesprek van minstens 45 minuten. Aan de hand van het facturatiedocument van de tabakoloog kan je nadien 30 euro recupereren. Voor de opvolggesprekken van minstens 30 minuten betaal je 30 euro. Aan de hand van het facturatiedocument van de tabakoloog kan je nadien 20 euro recupereren . Tijdens de zwangerschap kan je gebruik maken van 8 sessies (op 9 maanden) met een tussenkomst van 30 euro voor elke sessie.
Meer uitleg over de terugbetaling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vind je hier.