Inwoners van het Vlaams Gewest kunnen elk kalenderjaar gebruik maken van een financiële tussenkomst door de Vlaamse Overheid voor een totaal van 4 uren individuele rookstopbegeleiding bij een erkend tabakoloog.  Concreet betekent dit dat je voor de eerste 16 kwartieren 7,5 € per kwartier betaalt of bij verhoogde tegemoetkoming 1 € per kwartier.  Deze verhoogde tegemoetkoming is eveneens geldig voor jongeren tot en met 21 jaar.  Gelieve een klevertje van het ziekenfonds mee te brengen indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming.  Eenmaal deze 4 uren (per kalenderjaar) opgebruikt zijn, bedraagt het tarief 16,75 € per kwartier.
In het kader van de privacywetgeving wordt u als deelnemer aan de rookstopbegeleiding gevraagd om het Toestemmingsformulier Verwerking van Persoonsgegevens  bij aanvang te dateren en te ondertekenen.
De werking van rookstopbegeleiding door tabakologen kan nagelezen worden in het ministerieel besluit van 23 december 2020.

Als inwoner van het Waals Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je een terugbetaling aanvragen voor 8 sessies verspreid over 2 jaren.
Je bijdrage bij de tabakoloog voor individuele rookstopbegeleiding bedraagt 45 € voor het intakegesprek van minstens 45 minuten. Aan de hand van het facturatiedocument, opgemaakt door de tabakoloog, kan je nadien 30 € recupereren.  Voor de opvolggesprekken van minstens 30 minuten betaal je 30 €. Aan de hand van het facturatiedocument, opgemaakt door de tabakoloog, kan je tot 7 opvolggesprekken 20 € per sessie recupereren. Uiteindelijk betaal je 85 € voor 8 sessies verspreid over 2 jaar.
Tijdens de zwangerschap kan je gebruik maken van 8 sessies (op 9 maanden) met een tussenkomst van 30 € voor elke sessie. Aan de hand van het facturatiedocument, opgemaakt door de tabakoloog, kan je per sessie 30 € recupereren.
Meer uitleg over de terugbetaling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vind je hier en de te volgen procedure voor terugbetaling vind je hier.